วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อย หรือ เมืองสร้อยสรีสุข
      เป็นเมืองโบราณที่มีความงดงามและเป็นธรรมชาติ บูรณะขึ้นโดยพระครูบาเจ้าชัยยะวงศ์ษาและคณะศธัราทั้งหลาย เมื่อสมัยก่อนพระนางเจ้าจามเทวีได้เดินทางเสด็จผ่านทางสายน้ำปิง วัดพระบรมธาตุแก่งสร้อยจึงเป็นวัดหนึ่งที่ พระนางจามเทวีได้ร่วมสร้างมาเมื่อ 1,300 กว่าปี ที่ผ่านมาก่อนที่จะได้รับการบูรณะและแต่งเติมให้เกิดความสวยงาม ข้างบนวัดมีพระบรมธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ กล่าวได้ว่าผู้ใดที่มาเยือนครั้งแรกจะต้องได้กลับมาเยือนครั้งที่ 2 อีก


อัพเดตเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 23:56 น.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player